Radar

Radarmätverktyget innehåller radarbilder över Norden 6 timmar bakåt i tiden med 15 minuters intervall.
Valbara lager är blixt samt radar, som kan tändas och släckas efter behov.
Orienteringslager är en bakgrundskarta, sjöar och vattendrag samt punkter med flygplatser.
Skikten med sjöar och vattendrag samt flygplatserna lägger sig ovanför radarlagren för att hjälpa till vid orientering.

För att utföra en mätning krävs att man sätter ut tre punkter, ”start”, ”slut” och ”framme”.
För att starta en ny mätning använd knappen ”ny mätning”.
Startpunkten väljs utifrån en historisk radarbild, dvs välj radarbild och klicka i kartan på den punkt man vill utföra mätningen på.
En markör markeras nu i kartan.
Nästa markör sätts därefter ut på samma område fast i senast tillgängliga radarbild.
Den tredje markören placeras därefter ut i samma senast tillgänglig radarbild fast på den plats dit man förväntar sig att området kommer till och vill få information om.
Resultatet kommer upp i en dialogbox direkt i radarbilden i anslutning till den tredje markören.
Även vid de två första markörerna, start och slut, visas en tid som är relaterat till radarkartans bild.
Samtliga markörer visas hela tiden under mätningen oavsett vilket kartlager man väljer.
Satta markörer kan flyttas på genom att klicka på den och dra till ny plats.
Ny mätning